Bästa leverantör* 2020

Samtliga tyska sporthandlare uppmanas en gång per år att, i en undersökning utförd av SAZ Sport**, betygsätta leverantörer efter olika kategorier: service, varumärke, partnerskap, produkter, handelsmarginaler/villkor och hållbarhet.

Med högsta betyg i fyra utav de sex kategorierna, röstade de tyska sporthandlarna fram oss som vinnare i 2020 års undersökning. Med ett genomsnittligt betyg på 1,56 tycker inte bara den tyska sporthandeln att vi är bäst, vi har också lyckats att förbättra vårt totala betyg från 2019 som då var 1,93. Vi är väldigt stolta över vår topplacering och vårt förbättrade betyg vilket visar att det arbete vi gör är i linje med vad branschen efterfrågar.

 

*Undersökningen är utförd i Tyskland

**SAZ Sport är Tysklands största branchtidning som ges ut en gång i veckan, vars huvudfokus är att rapportera om marknaden, varumärken och nyheter i sportbranchen.